Ние предоставяме специализирана психиатрична помощ в контекста на цялостна терапевтична програма, целяща освен прекратяване на злоупотребата, телесно и психическо стабилизиране, корекция на болестните модели на поведение, възстановяване на отношенията на доверие в семейството, социално и професионално израстване.

Защо да изберете нас?

  • Терапевтичният екип е съставен от компетентни, отговорни, толерантни и отзивчиви специалисти с многогодишен опит в лечението на зависимости, уважавани както в професионалните среди, така и от пациентите и техните близки.
  • Практиката предлага разнообразни лечебни програми – от бърза детоксикация и продължително поддържане с всички видове лекарства разрешени за употреба в България, както и индивидуална психотерапия и психосоциална рехабилитация на лица, спрели употребата на психоактивни вещества и алкохол.
  • В програмите за лечение с Метадон и Субститол не се толерира използването на високи дози на лекарствените продукти за продължително време, без обективна необходимост от това.
  • Практиката разполага със съвременна база в район с много добри транспортни комуникации. Особено удобна е за пациенти, живеещи или работещи в районите Красно село, Витоша, Овча купел, Tриадица, ж.к. Красна поляна, Стрелбище, Лагера, Гоце Делчев и др.
  • Сравнително малкият брой на пациентите, включени в поддържащата програма, осигурява достатъчно индивидуално време за всеки, висока степен на конфиденциалност и предотвратяване на злоупотребата с предписаните лекарства.
  • Таксите за лечение са фиксирани, без първоначална такса и допълнителни заплащания.
  • Консултирането на близките на пациентите и работата с тях са включени в таксата за лечение.

Практиката предлага следните програми: