Програма за лечение на пациенти, злоупотребяващи със стимуланти

В много случаи употребата с амфетамини, кокаин, марихуана и др. изисква предприемане на лечебни мерки, въпреки широко разпространеното схващане, че те не предизвикват телесна зависимост и тяхното спиране не е проблем.

Оценката на състоянието и необходимостта от лечение може да бъде направена само от квалифициран специалист, а започването му е въпрос на отговорност към себе си и личен избор. Програмата включва:

  • индивидуално консултиране с лекар, който оценява състоянието и при необходимост назаначава медикаментозно лечение (антидепресанти, антипсихотици, сънотворни, хепатопротектори, витамини и др.)
  • индивидуално консултиране с психолог и провеждане на специализирана психотерапия
  • консултиране на близки на пациентите, семейно консултиране
  • уринно тестване за употреба на непредписани и незаконни вещества.