Екип

Терапевтичният екип на практиката е съставен от опитни, отговорни, толерантни и отзивчиви специалисти с многогодишен опит в лечението на зависимости, уважавани както в професионалните среди, така и от пациентите и техните близки.
Стремежът ни е да създаваме условия, в които нашите пациенти се чувстват значими, спокойни и сигурни.

При нас тe могат да споделят проблемите и преживяванията си при гарантирана добронамереност и конфиденциалност.

Отговорното отношение към собствения ни професионализъм и спазването на етичните норми в работата, е нашият скромен принос в процеса на постепенна промяна в обществената нагласа, че хората със зависимост нямат бъдеще. Те са едни от нас.

 

Д-р Мира Алтънкова

психиатър
Ръководител на практиката

  • Завършила е медицина през 1976 г. във Висш медицински институт – гр. Варна.
  • От 1985 г. има призната специалност по психиатрия.
  • Работила е като старши асистент в Катедрата по психиатрия и медицинска психология – ВМИ – Варна, ординатор в психиатричен кабиет в Студентска поликлиника – София, завеждащ психиатричен кабинет в Централна клинична болница на МВР - София.
  • Професионалната дейност на д-р Алтънкова в последните 20 години е насочена предимно в областта на зависимостите към психоактивни вещества и алкохол. Била е завеждащ отделение в Националния център по наркомании, Директор на Столичния профилактично лечебен център по проблемите на наркоманиите до неговото закриване.
  • От 2001 г.е управител на Индивидуална практика за извънболнична специализирана медицинска помощ - психиатрична "НАДЕЖДА" ЕООД.
  • Д-р Алтънкова е съучредител на Българска асоциация за метадоново лечение.